Våre tjenester

Power Clean er totalleverandør innen sanering og rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg.

  • Rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i eneboliger
  • Rensing av ventilasjon basert på naturlig avtrekk
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i borettslag og sameier.
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i skoler, barnehager, sykehus, institusjoner og offentlige bygg
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i kontorbygg, næringsbygg, industri og skip
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i restaurant, kantine, storkjøkken og gatekjøkken
  • Kontroll av luftgjennomstrømning
  • Partikkelmåling, påvisning av sopp, mugg og bakterier i ventilasjonsanlegg
  • Videoinspeksjon av kanal og kanalsystemer
  • Tidsbestemte vedlikeholdsavtaler