Nyheter

Hva er balansert ventilasjon?

Ønsker du et sunnere innemiljø der luften filtreres før den slippes inn? Er du sensitiv for støv og plaget av astma eller allergi? Med balansert ventilasjon kan du sikre et godt inneklima i alle rom – hele året.

Støyer ditt eller naboens ventilasjonsanlegg?

Om det er hjemme, på skole eller jobb – støy fra ventilasjonsanlegg kan oppleves som ubehagelig og forstyrrende. Dessuten kan det være helseskadelig.

Hvordan brannisolerer jeg ventilasjonskanalene?

Dårlig brannisolering og manglende vedlikehold av ventilasjonskanalene kan medføre tap av menneskeliv, både på grunn av røykutvikling og flammespredning.

Derfor er det viktig å ha jevnlig service av ventilasjonsanlegg

De fleste norske bedrifter, borettslag og offentlige bygg som barnehager, skoler og sykehus utfører sjelden eller aldri service på ventilasjonsanleggene sine.

Hva er kravene til ventilasjon i boligen din?

I gjennomsnitt er vi tilbringer vi omtrent 15 timer i døgnet hjemme. For å kunne ha god livskvalitet er det viktig å ha et hus der ventilasjonen fungerer som den skal.

Hva er kravene til ventilasjon i næringsbygg?

Tunge dager på jobben kan skyldes stress, kjedelige arbeidsoppgaver, kjipe kolleger – eller dårlig inneklima.

Hvordan sjekker du om du har dårlig ventilasjon hjemme?

Å få dårlig ventilasjon er ikke noe som skjer plutselig fra én dag til den neste. Men å sjekke ventilasjonen hjemme er svært enkelt.

Hva skjer når ventilasjons-
anlegget har dårlig trekk?

Vi oppholder oss innendørs i 90 prosent av levetiden vår. Hva skjer da med helsen til både bygninger og mennesker når inneklimaet ikke er som det bør være?

Når ble ventilasjonen på arbeidsplassen din renset sist?

Et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg fører til dårlig inneluft, samtidig som det øker faren for brann i kanalene.

Hvordan står det til med innemiljøet på arbeidsplassen din?

“Better air, better business” er det noe som heter, og bak dette slagordet ligger det mye alvor.

Unngå utskiftning

Trenger du virkelig å bytte ut hele ventilasjonsanlegget? Reduser kostnadene ved å rense eksisterende anlegg!

Inneluften

Hvordan påvirker luftkvaliteten deg i hverdagen?

Problemet

Hva fører dårlig vedlikehold av ventilasjonsanlegg til?