Miljøsikringssystem - ISO14001:2004

Power Clean har miljøsikringssystem i henhold til ISO 14001:2004

"Vi fikk inn anbud fra flere selskaper, men valgte til slutt en miljøvennlig metode som går ut på å bruke rensemidler helt fri for kjemikalier. Firmaet vi valgte heter Power Clean." Utsagnet kommer fra en av våre kunder. Vi kunne ikke ha sagt det bedre selv. Men for å gi deg et fullstendig bilde vil vi her og nå gjerne redegjøre for vår miljøfilosofi.

Den lyder:
Vi skal strebe etter å integrere kretsløpstanken i virksomheten vår. Det innebærer at vi så langt det er mulig kommer til å velge arbeidsmåter, metoder, systemer og materialer
- som tar vare på naturens ressurser
- som unngår bruk av miljøskadelige produkter
- med tanke på brukerens helse og trivsel
Gjennom vår arbeidsmiljøfilosofi skal vi videre ta størst mulig hensyn til våre medarbeideres helse.
Vi skal jobbe for at alle ansatte i bedriften får tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med denne miljøfilosofien. Det innebærer i sin tur at miljøarbeidet vårt kontinuerlig utvikles og forbedres.