Power Clean har kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001:2000

Vårt kvalitetssystem som vi lever etter skal sikre rett kvalitet på utførelsen av våre oppdrag.
Rett kvalitet innebærer å gjøre alt riktig fra starten av og leve opp til kundens forventninger på bestilte produkter og tjenester.

Hvert oppdrag bygger på en systematisk arbeidsplanlegging, egenkontroll samt dokumentering av arbeidet. Naturligvis innebærer det også oppfølging av utførte oppdrag, utveksling av erfaringer og opplæring.

Vårt kvalitetssystem omfatter de tekniske, organisatoriske og administrative rutinene som er nødvendige for å utføre et arbeid og levere et oppdrag med riktig kvalitet fra Power Clean.

At skolebenken, med alt det innebærer, er en del av vår hverdag, gjør at Power Clean-metoden er i konstant utvikling og hele tiden forbedres.