Nyheter

18.12.2012

Power Clean har overtatt konkursboet etter Rorfornying AS i Trondheim. Det kommer fram i en pressemelding fra selskapet.
Power Clean har signert en avtale med bostyret og Handelsbanken i Trondheim om overtakelse av Rørfornying AS, hvor syv av de ansatte er sikret videre arbeid.

Power Clean vil etter overtagelsen ha 20 ansatte innenfor avløps rehabiliterings- segmentet, plassert i Lier Oslo og Trondheim. Selskapet som ble etablert i 1999 deler hovedkontor i Lier sammen med Power Clean med 7 ansatte og blir en stor og sentral aktør innenfor vedlikehold av privat, kommunal og offentlig infrastruktur i Norge.

Klikk her for å lese pressemeldingen.

 

15.01.2010

Power Clean gjør i jubileumsåret 2010 en stor satsning mot markedet for rørfornying. I takt med økende behov grunnet alder på avløpssystemer i første rekke med støpejernsrør, er dette markedet i sterk vekst. Våre kunder viser stor interesse for tekniske og økonomiske løsninger som gjør det mulig å bli boende i leiligheten mens arbeidet utføres og som samtidig gir et fullgodt teknisk resultat. Metoden som benyttes er gjennomprøvd, langt raskere og rimeligere enn tradisjonell utskifting som innebærer store bygningsmessige inngrep. Selskapet forventer mye av denne satsningen som faller helt inn i selskapets øvrige profil. Selskapet  tilbyr sine kunder en totalløsning innenfor vedlikehold og rehabilitering av avløpssystemer, ventilasjonsrens, fasade og takrens samt grafittifjerning og antigrafittibehandling. Her har kundene mye å spare på forenklet logistikk og inngåelse av rammeavtaler og servicekontrakter med èn og samme leverandør. (Kontakt Raymond Nedrebø)28.05.2010

Power Clean startet i dag godkjenningsprosessen av sitt rørfornyingskonsept (innforing av strømper) for rehabilitering av avløpsrør. Testen foregår hos Sintef Byggteknikk og vil strekke seg over ca. 1 uke for innsatllasjonsdelen samt ytterligere noen uker for aldringstesting og testing av form og materialegenskaper. En godkjenning av produktet og metodene vil gi våre kunder en sikkerhet i forhold til kravene fra Byggforsk (TEK) (Kontakt Raymond Nedrebø)
 

11.08.2010

Power Clean avsluttet i forrige uke et meget vellykket rørfornyingsoppdrag på Hotell Continental i Oslo. Hotellet er bygget fra 1902 og hadde behov for rehabilitering av bunnledninger, uttrekksledninger fra fettavskiller og avløp. Utfordringen i oppdraget var å verifisere rørkvalitet på deler av ledningsnettet samt forta rensing og "strømping" av andre deler. Grunnet fare for "overraskelser" ved rensing av de gamle rørene og et relativt høyt grunnvannsspeil var det nødvendig med overvåkning og standby av sugebil, fagrørlegger og strømpeleggere dersom hendelser skulle inntreffe.

Hele prosjektet ble gjennomført og avsluttet, uten bemerkninger 1 uke før frist.

 

23.08.2010 MINISEMINARER

I forbindelse med utsendelse av høstens informasjonsmateriell til Borettslag og Sameier informeres det om våre populære miniseminarer som omhandler drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, avløpssystem og rørfornying. På bakgrunn responsen fra tidligere miniseminarer vil vi kjøre en ny runde på dette høst / tidlig vinter 2010. Under fanenpåmeldingsside vil informasjon fortløpende legges ut etterhvert som dato og sted bekreftes. Det er viktig at samtlige som melder seg på legger igjen e-post adresse slik at informasjon fra oss kommer frem til riktig person. 

(kontakt Raymond Nedrebø)

 

15.08.2011

Power Clean, har sammen med Prodema AB i Sverige og Fluvius GmbH i Tyskland gjennomført installasjon for teknisk godkjenning av rørfornyingsprodukter hos Sintef byggforsk. Teknisk godkjenning av produkter og installasjonsprosedyrer ble mottatt 01.08.2011. Produkt og metoder inngår i en totalløsning i PF Liner System serien. Spesielt for denne serien er at man ikke kun har godkjent ett produkt, men at man kan utføre en komplett rørfornying ved bruk av en kombinasjon av flere rørfornyingsprodukter. Fremdeles er innlegging av strømpeforing det bærende elementet. Ved å kombinere dette med spesialutviklet glassifberduk , montasjeutstyr og kjemikalier for kortere eller lengre rørdragninger oppnår man en meget fleksibel og kundevennlig gjennomføring.

Power Clean er også stolte av å kunne presentere den første godkjente rehabiliteringsløsningen for støpejernssluk, og en helt ny og unik 2" tilkoblingsstuss som integreres med strømpeforing - denne tillater rask omlegging og tilkobling av eksterne enheter på stamme. For mer informasjon om produkter og godkjenning kontakt: Raymond eller Thomas eller ring 800 35 300