Slik jobber vi

På bakgrunn av henvendelse fra kunde utføres befaring på objektet. Befaringen danner grunnlag for skriftlig tilbud som oversendes.Når et oppdrag bestilles sendes skriftlig ordrebekreftelse med dato for oppstart av prosjektet til kunden.

Det utarbeides prosjekt og framdriftsplan. Berørte parter informeres skriftlig ca. 1 uke før oppstart. Før selve rensearbeidet igangsettes, utføres det en inspeksjonsrunde til alle berørte enheter / leiligheter i objektet.

Ventilasjonsanlegget klargjøres for rens, ventiler demonteres, innstillinger og inspeksjonsluker  kontrolleres. Risiko for spredning av partikler til nærliggende enheter vurderes. Optimalt startpunkt for selve rensingen bestemmes i forhold til anleggets konstruksjon og dets tilknytnings-muligheter. En kraftig "støvsuger" monteres for å generere undertrykk for utsuging av støv som genereres under arbeidet. Kanaler renses vanligvis med roterende børster fra ventil inn/uttak til hovedkanal. Avslutningsvis renses vifter, motorer og viftehuset i systemet.

Alt arbeid protokollføres. Avvik og eventuelle feil  noteres i arbeidsprotokollen som overleveres oppdragsgiver når arbeidet er avsluttet. 


Rensing med børste fra ventil på kjøkken ut i hovedkanal

Rensing av rør fra ventil på bad ut i hovedkanal

Her renses hovedkanal

Avansert verktøy er ikke alltid tilstrekkelige når man skal rense viftehus som ser slik ut!
 

Videoer om ventilasjon: