Sertifisering

Omfattende fagkunnskap, troverdighet og dermed seriøsitet er svært viktig for oss. Vi har derfor valgt å sertifisere våre medarbeidere som arbeider med rengjøring av ventilasjon.

Det finnes ingen bransjeorganisasjon eller sertifisering innenfor dette faget i Norge (!). Vi valgte derfor å bli medlem i den svenske organisasjonen RSVR (Riksforbundet Svenska Ventiationsrengörare).

Den 16 februar 2006 ble vår første arbeidsleder sertifisert av RSVR i Gøteborg. Vi har nå 3 sertifiserte medarbeidere. Les mer om denne organisasjonen ved å klikke på linken under.