Fakta om tørris-blåsing

Her kan du se presentasjoner om tørris-blåsning:

- Hva er tørris-blåsing? (PowerPoint - 1,87MB)

- Rengjøring med tørris (PowerPoing 0,6MB)

Har du ikke PowerPoint? Her kan du laste ned en PowerPoint-leser gratis.
Tørris-blåsing kan erstatte bruken av en rekke etsende kjemikalier og organiske løsemidler.
 • Tørris-blåsing sliper ikke underlaget
 • Tørris brukt på rett måte kan benyttes på alle typer underlag
 • Tørris- blåsing er en helt tørr prosess
 • Tørris leder ikke strøm
 • Tørris er ikke etsende
 • Tørris hverken tilfører eller etterlater stoffer
 • Tørris- blåsing er miljøvennlig da det er produsert på gjenvunnet Co2 og minimerer avfalls-volumet etter belegg fjerningen.
Belegg fjerning med tørris kan rapporteres som 0 utslipp av kjemikalier og er med å redusere din bedrifts mengde av miljøavfall.
 

Tørris-blåsing produserer ingen sekundær avfall (tørris sublimerer etter anslag)

Det termiske sjokket som skapes med tørrisens temperatur på - 78,5 grader og luft trykket gjør at belegget sprekker og løsner.

Tørrisen sublimerer deretter - går fra fast form til gass.

Avfallet etter tørris-blåsing er da kun det belegget man har fjernet.

Det tilføres hverken kjemikalier eller slitasje på underlaget. Tørris-blåsing kan derfor benyttes i tørre miljøer og på sensitive komponenter. Man får ingen renning eller tørketid etter belegg fjerning med tørris. Tørris-blåsingens effektivitet varierer med beleggets karakter, ferskhet og tetthet på tørrisen, hvilke maskiner man benytter til å blåse med og selvsagt operatørens kompetanse.
 

Vi får tørris fra AGA 


Skade sanering

Tørris-blåsing kan benyttes til å fjerne uønsket belegg

Tørris-blåsing kan fjerne det vanskeligste belegg som søl av av olje, lim, plastrester, lakk, maling, betong, asfalt, bitumen og hydrokarboner.

Tørris-blåsing er en tørrprosess og kan derfor effektivt fjerne sot etter brann. Tilgriset lokaler og fasiliteter som ikke kan ned-vaskes med vann og/ eller kjemikalier kan med fordel tørris-blåses.

Tørris desinfiserer og fjerner både belegg av groe/sopp og mugg samt selve organismen. Tørris fjerner vond lukt med at den desinfiserer.

Underlag som kan være aktuelle å tørris-blåse:
 • statuer og monumenter for missfarging og ved evt. herværk
 • antikviteter (kan bringes tilbake til dets opprinnelige med å fjerne belegg av maling og lakk)
 • bygningsmasse med sot skader
 • kanalføringer rengjøres for røyk og sot skader
 • fjerning av lukt etter brann i HVAC kanalføringer
 • fjerning av tagging på pleksiglass, skilt og fasade
 • fjerning av kalkutslag
 • fjerning av råteskader/belegg og vond lukt av råte
 

Tagging og tyggis fjerning

 • Tørris-blåsing er svært effektivt til å fjerne tyggis søl.
Tørris fjerner svært effektiv tyggis og kan benyttes uten søl, kjemikalier og sekundær avfall. Trykket og nedkjølingen pulveriserer tyggisen og den løsner fra underlaget. Man kan med tørris-blåsing fjerne tyggis uten å søle - og kan det benyttes til områder innendørs like godt som utendørs. Tørris-blåsing kan benyttes mens det er frost da metoden ikke innebærer vann søl og fuktighet som med tradisjonelle metoder fører til glatte fortau


Fasade vedlikehold

Tørris-blåsing kan benyttes for å fjerne alle typer belegg på alle typer underlag. Så lenge underlaget er av hardere karakter vil tørrisen løsne og fjerne belegget.

Tørris-blåsing fjerner grønske, sopp, mugg, kalkutslag osv. Tørrisen desinfiserer - fjerner bakterien og derfor også lukt.


Elektro rengjøring

Tørris leder ikke strøm og kan derfor benyttes på spennings-satt utstyr.

Tørris-blåsing på elektroniske komponenter er effektivt og miljøvennlig. Med tørris slipper man manuell tørking som krever både nedstengning av anlegget, demontering for tilkomst og bruk av kjemikalier. Utstyrets effekt kan reguleres med tanke på rengjøring av sensitive komponenter. På denne måten forblir merking og labels slik det opprinnelig var og alle typer belegg fjernes fra komponentene. Med tørris fjerner man på denne måten alt fra støv/eksos/sot fra brann til belegg av olje/diesel/hydrokarboner mm.

Tørris-blåsing av sikringskap/el. skap, kretskort, koblingsbokser, betjeningspaneler kan gjøres spenningsatt.

I større områder som eksempelvis tavle-rom på båter, rigger og større produksjonsanlegg vil tradisjonell metode med manuell rengjøring ta lang tid. Arbeidet er tungvint med at man ikke kommer til over alt. Med tørris-blåsing kommer man til enkelt. Om nødvendig spesial lager vi dyser for tilkomst. Arbeidet skjer uten bruk av kjemikalier. Tørris etterlater ingen sekundær avfall. Det er ingen tørketid og man kan umiddelbart evt overflatebehandle etter blåsingen er utført.

Ved vedlikehold av applikasjoner som generatorer og turbiner får man med tørris-blåsing mulighet for å gjøre skikkelig rent selv om det er vanskelig tilkomst. Med tørris-blåsing kan man fjerne belegg på transformatorer og isolatorer i høyspentmaster, uten at strømmen må kobles ut.


Rengjøring av ventilasjons systemer og avtrekkskanaler

Tørris-blåsing er den optimale metoden for rengjøring av ventilasjonskanaler og viftehus.
 • Fett og herdet belegg fjernes effektivt med tørris-blåsing.
 • En tørr prosess uten bruk av kjemikalier.
 • Ingen renning fra ventilator og kanaler selv under rengjøring.
 • Tørris har bakteriehemmende effekt.
 • Brannfaren minskes når fettet fjernes i kanalføringene.
 • Effekten på anlegget optimaliseres når kanalene er rene.


Rengjøring av Storkjøkken / Gatekjøkken / Bakerier

 •   Belegg i stekeovner og steke flater, fjernes effektivt med tørris-blåsing.

Klikk her for å lese mer om fettrensing.


Offshore

Tørris-blåsing har mange fordeler som gjør det spesielt egnet for vedlikehold av offshore komponenter. Våre operatører fjerner effektivt belegg som består av sot, hydrokarboner, mud, scale, avleiringer, dop og gris. Partikler som groe, skjell og belegg på Subsea fjernes med tørrisblåsing. Les mer i menyen til venstre.

Effektiv belegg fjerning uten slitasje
Tørris-blåsing har ingen slipende effekt på underlaget. Med å tørris-blåse eksempelvis gjenger, få man ingen slitasje og komponentene får dermed mye lengre levetid.

Tørris-blåsing etterlater ingen sekundæravfall
Kun selve belegget som løsnes blir avfall etter tørris-blåsing. Man er derfor sikker på at det ikke etterlates partikler fra overflatebehandlingen. Partikler som etterlates kan slite på komponentene i ettertid av vedlikeholdet. Med at tørrisen går fra fast form til gass i det den har løsnet belegget minimeres behovet for opprydning. Avfallsvolumet til transport og deponering blir minimalt og kostnadene for etterbehandling reduseres kraftig i forhold til sandblåsing og vannblåsing.

Kostnadsbesparende og effektivt
Tørris-blåsing er en rask og tørr prosess hvor kun belegget løsnes og samles opp. Belegg med vanskelig tilkomst kan enkelt blåses bort med tørris og man slipper mye arbeid med demontering og montering. Belegg-fjerning med tørris gir mindre volum til transport og deponering. Tørris-blåsing blir særdeles gunstig økonomisk om man tar transportkostnader og deponeringkostnader med i betraktning.

Miljøvennlig
Med å bruke tørris-blåsing reduseres utslipp av miljøfarlige stoffer. Tradisjonelle metoder med bruk av kjemikalier og etsende stoffer som påfører miljøet unødvendig belastning. Vår tørris er produsert av Co2 som er et biprodukt fra Yara sin gjødselproduksjon. Vår tørris er derfor produsert på gjenvunnet Co2 og kan derfor anses som et miljøvennlig alternativ.


Marine

Tørris-blåsing er nyttig for fjerning av belegg om bord på fartøy.

Tørris-blåsing er en effektiv form for belegg fjerning som har en rekke fordeler om bord :

fjerner alle typer belegg (alt fra sot til olje og hydrokarbon-søl)
en tørr prosess og kan derfor benyttes innendørs i f.eks. motorrom
etterlater ingen sekundær-avfall
ingen bruk av kjemikalier og etsende stoffer
et miljøvennlig alternativ
enkel opprydning
lite demontering og montering
leder ikke strøm
kan benyttes i sensitive områder med elektronikk
evt kan avfallet enkelt deponeres om det er nødvendig


Industri

Tørris har vært brukt i industrien i Europa og USA i lengre tid. Fordelene med tørris er at den effektivt løsner belegg for deretter å sublimere. Det blir derfor lite opprydning og søl med metoden da kun belegget må samles opp.

Tørris har ingen slipende effekt på underlaget. Dette er en stor fordel da man ikke etterlater fremmed rester med slipende effekt i feks gjenger. Varigheten på utstyr som blir vedlikeholdt med tørris blir vesentlig lengre ettersom overflater ikke får slitasje.

På denne måten er det kun det vi faktisk fjerner av smuss og andre uønskede materialer fra overflaten som blir liggende igjen og som trenger deponering som industriavfall. Metoden kan på denne måten redusere deponikostnader med opptil 98 prosent. Tørris partiklene er laget av naturlig forekommende CO2 som ikke forurenser miljøet.

Tørris leder ikke strøm, innbefatter ikke fuktighet - og kan derfor benyttes på spenningsatt og aktivt utstyr. Elektronikk, maskiner og utstyr kan rengjøres uten demontering.


Næringsmiddel

Tørris-blåsing er særdeles godt egnet til vedlikehold i næringsmiddelindustrien

Tørris-blåsing har en rekke fordeler som gjør den til et effektivt og miljøvennlig valg for vedlikehold av produksjonslokaler og utstyr i næringsmiddelindustrien:

tørris-blåsing er en tørr prosess
tørris desinfiserer
tørrisen fjerner belegg uten å slipe underlaget
blåsingen etterlater ingen sekundær avfall
kjemikalie-fri og miljøvennlig metode
minimalt med demontering før tørris-blåsing
kan benyttes på alle typer maskiner, samlebånd og elektronikk