Rensing av fett / fettrens

Problemet:


Fett i kjøkkenavtrekk.
Fett i kjøkkenavtrekk medfører stor brannfare med risiko for rask brannspreding i ventilasjonsanlegget i hele bygningen. Fett i ventilasjonsanlegget er svært uhygienisk, medfører redusert effekt og forhindrer service og vedlikehold.

Matos inneholder ofte kondensert fett som går over i fast form ved avkjøling. Fettet fester seg til alle overflater i et kjøkkenavtrekk. Over tid vil overflater i filter, spjeld, motor/vifte og kanaler og fettavtrekk belegges med fett. Fettlaget vil over tid «herde» og danner et hardt, tilnærmet forstenet belegg.

Rengjøring:


Eneboliger og leiligheter
Mindre kjøkkenavtrekk (i eneboliger og leiligheter) er sjelden eller aldri tilrettelagt for rengjøring/rens av fett. Det er bare adkomst via filterplasseringen som muliggjør rengjøring av filter og til en viss grad motor og vifte. Kanalen er ikke tilgjengelig for grundig rengjøring av fett.

Mekanisk rensing med børster som er den meste effektive rensemetoden til å rense andre deler av ventilasjonsanlegg vil bare fjerne det myke fettet, men klarer ikke å børste ut det fettet som er blitt hardt i kanalen.

Teoretisk sett kan man rense fettavtrekk i mindre anlegg med tørrisblåsing, men det vil bli uforholdsmessig dyrt (det vil koste mer enn å kjøpe et helt nytt anlegg). Luftekanalen fra vifte til anlegg/viftehus/ut bør derfor skiftes med noen års mellomrom. Kostnaden for utskifting er minimal sammenlignet med kostnaden for tørrisrensing.

Storkjøkken / restaurantkjøkken
Det finnes flere alternative rensemetoder:
  • manuell nedskraping av fettet
  • rengjøring med kjemikalier
  • høytrykksrensing med varmt vann/damp
  • tørrisblåsing

Den mest effektive-, miljøvennligste og billigste metoden er rensing med tørris. Tidsforbruket er vesentlig mye mindre enn når man bruker andre metoder som manuell nedskraping som er mannskaps- og svært tidskrevende. Oftest blir fettkanal og hette helt rene som et resultat av fettrens med tørris. Metoden er miljøvennlig og det blir ikke fettsøl etter rens ettersom man suger ut alt avfall/fettforurenset is med avtrekksvifte utstyrt med fettfilter.

Det er noen ganger nødvendig å bruke en kombinasjon av forskjellige rensemetoder for å få renset alt fett ut av kanalene.

Du kan lese mer om fettrensing med tørris her.

Det hender at det ikke er tilrettelagt for rengjøring av ventilasjonskanaler og kjøkkenavtrekk -  og fettavtrekk i storkjøkken, og man må derfor først montere inspeksjons/renseluker.