Unngå utskifting av ventilasjonsanlegg - rens dem!

I mange tilfeller kan en omfattende ventilasjonsrens bidra til å spare tusenvis av kroner. Mange skifter ut ventilasjonsanlegg på feilaktig eller mangelfullt grunnlag, som for eksempel at ventilasjonssystemene generelt vurderes som gamle eller utslitte. Dette medfører ofte svært høye kostnader, noe som kunne vært unngått ved å la oss utføre en ventilasjonsrens på hele anlegget.

Vår erfaring viser at ventilasjonsanlegg som vedlikeholdes og holdes rene er mest effektive og fungerer lengst. Elektriske enheter som vifter etc. utsettes for økt mekanisk slitasje ved manglende vedlikehold og manglende rengjøring.

Ved en ventilasjonsrens av hele systemet i eiendommen med PowerClean-metoden, blir kanaler og vifter helt rene. Du oppnår samme gjennomstrømningskapasitet som da kanalene var nye, og har sannsynligvis forlenget levetiden med flere år. Med ventilasjonsrens og jevnlig vedlikehold behøver du ikke å måtte skifte hele eller deler av anlegget.

Ring oss i dag og bestill en befaring eller be om et uforpliktende tilbud på ventilasjonsrens av hele systemet. Du ringer gratis på telefonnummer 800 35 300, eller du kan sende en e-post til post@powerclean.no. Det lønner seg garantert!