Rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i offentlige bygg, helse og opplæringsinstitusjoner

Installerte ventilasjonssystemer i helse og opplæringsinstitusjoner trenger oftere tilsyn og rengjøring. Høy konsentrasjon av individer og høy aktivitet skaper mye bevegelse i og forurensning av luftmassene. Lufttilførsel, temperatur og avtrekk må fungere optimalt for å opprettholde god balanse og gi gode vilkår for generelt opphold, trivsel, trygghet, lek og læring.Det er spesielt viktig å bemerke at det fra områder hvor det tilberedes, serveres og konsumeres mat, håndteres avfall, samt områder for stell og behandling av syke kreves spesiell oppmerksomhet på rengjøring av ventilasjonskanaler.

Power Clean tilpasser utføring av oppdrag til oppdragsgivers næring, åpningstider, og arbeidstider. Arbeid kan utføres på natt / helg eller i ferieperioder.

Vi kan ventilasjonsrengjøring, kontakt oss i dag og be om et tilbud!

Send en e-post til post@powerclean.no eller ring gratis på telefonnr.: 800 35 300.


Klikk her for å lese vår brosjyre