Rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i kontor og næringsbygg / forretningslokaler

Installerte ventilasjonssystemer kan være store skjulte, eller mindre synlige utgiftsposter i bedrifters totalregnskap. Det benyttes hvert år vesentlige summer til rengjøring av synlige overflater. Skinnende rene gulv, skrivebord, benker og tømming av beholdere for avfall er faktisk bare en del av det mye omtalte innemiljøet.

Investering av midler til generell rengjøring og vedlikehold av "usynlig" overflateareal i form av antall kvadratmeter usynlige ventilasjonskanaler og "vifterom" er sjeldent eller aldri medtatt i budsjettene. Konsekvensene av å utelate dette rengjøringsarbeidet er ofte svært omfattende og kan påvirke bedrifters økonomiske resultat betydelig. En av mange konklusjoner i en undersøkelse gjennomført av EVHA, European Ventilation Hygiene Associtation:

"Enhver miljørelatert tilstand som reduserer individuell yteevne (kvalitet eller kvantitet) øker fravær som resulterer i redusert omsetning.

Det økonomiske tapet akkumuleres og vil til slutt generere store investeringer, og blir dermed dyrere enn planlagte grunnleggende investeringer og løpende driftskostnader for kontinuerlig vedlikehold av et godt innemiljø."

Konklusjon: Redusert individuell ytelse grunnet dårlig innemiljø øker fravær som resulterer i redusert omsetning.

Power Clean, tilpasser utføring av arbeidet til oppdragsgivers åpningstider arbeidstider. Arbeid kan utføres på natt / helg eller i ferieperioder.

Vi kan ventilasjonsrengjøring, kontakt oss i dag og be om et tilbud!

Send en e-post til post@powerclean.no eller ring gratis på telefonnr.: 800 35 300.

Klikk her for å lese vår brosjyre