Ventilasjon og ventilasjonsanlegg for borettslag og sameier

Hvor mange ganger er ventilasjon og ventilasjonssystem renset siden borettslaget eller sameiet var nytt? Det er stor sannsynlighet for at dette aldri har blitt gjort. Har det vært problemer med fukt / dugg på bad og vinduer, eller matos fra tilliggende leiligheter eller oppganger, eller i verste fall sopp og mugg, skal det gjøres noe med ventilasjon og ventilasjonssystemet umiddelbart.

Sannsynligheten er stor for at problemet kan relateres til ventilasjon eller ventilasjonsanlegg. Har utgiftene til strøm for drift av ventilasjonsanlegget økt vesentlig utover normal prisstigning? Kanskje går viftene for fullt på grunn av trykkfall i ventilasjonskanalene? Har styret oversikt over egentilknyttede vifter på kjøkken eller bad og eventuelt fettmengde i kjøkkenkanaler og fare for brannspredning gjennom disse?

Har styret på bakgrunn av tilbakevendende klager angående ventilasjon vurdert å skifte hele eller deler av anlegget? Ved dårlig ventilasjon vil det mest fornuftige skrittet være å vurdere en rens av anlegget først, og siden hvert 5 år med PowerClean-metoden. Det vil garantert lønne seg både i form av god ventilasjon og økonomiske utgifter.

Unngå utskifting....