Power Clean-metoden, effektiv rensing av ventilasjon og ventilasjonssystemer

Mekanisk rengjøring med roterende børster er ofte den beste metoden for dyp rensing av kanaler og vifter / viftehus i ventilasjonsanlegg. Det er også den mest miljøvennlige metoden, da det ikke brukes kjemikalier, pulver eller andre løsemidler. Power Clean metoden benytter mekanisk rensing under kontrollert avtrekk for distribuering eller oppsamling av støv og belegg.

Oppdragene utføres vanligvis av operatører med håndholdt verktøy og mekaniske vifter, men kan også utføres med spesielle roboter med påmontert kamera og renseutstyr. Enkelte anlegg krever spesielle arbeids og sikkerhetsmessige tiltak hvor overhetet damp, oppløsningsmidler, desinfiseringsmidler eller tilsvarende metoder må benyttes grunnet spesielle belegg og forurensninger. Dette skjer kun etter avtale med oppdragsgiver og myndigheter.

Spesifikke arbeidsmetoder hos oppdragsgiver bestemmes etter befaring på det enkelte objekt. Befaring er et viktig og nødvendig element for å kvalitetssikre og bestemme korrekt arbeidsmengde, arbeidslengde og pris for oppdraget som skal utføres.

Hele ventilasjonssystemet renses systematisk med den miljøvennlige Power Clean Metoden. Vi bruker ingen kjemikalier, verken i fast eller flytende form. Rensingen foregår mekanisk med børster eller robot og lufttrykk.
Mens vi arbeider er anlegget lukket eller trykkbelastet. Alt støv og belegg suges eller trykkes ut av anlegget.