Puster du inn disse? - Rens ventilasjonen!

I inneluften finnes det mengder av mikroorganismer: Soppsporer, muggsporer, bakterier, alger, pollen, og husstøvmidd.

Usmakelige og helsefarlige å puste inn.

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og puster i denne luften hver dag, time, minutt og sekund.

Konsekvensen kan være helseplager som hodepine, kvalme, trøtthet, og slapphet. Store forekomster kan være allergifremkallende!

Et rent og dermed velfungerende ventilasjons-anlegg med veldimensjonert kapasitet og gjennomstrømning reduserer mengden mikroorganismer i inneluften til et  minimum!

La oss rense ventilasjonen - det gir deg mulighet til å puste ren luft og høre "suset" igjen!

Ring gratis nå! 800 35 300