Avløpsrør: Utsett utskifting - rens dem!

Mange skifter ut avløpsrør/rørfornyer i avløpsystemet basert på feilaktig eller mangelfullt grunnlag, som for eksempel at avløpsrør er fulle av slam og avleiringer eller fordi de er gamle. Kostnadene er ofte meget store - og tas for tidlig i forhold rørenes faktiske levetid. Hvis man isteden renser avløpsrør, kan man "forlenge" levetiden med flere tiår!

Vår erfaring viser at avløpsrør i støpejern av normal kvalitet slites med i snitt ca. 1 mm på 50 år. Avløpsrør kan være svært rustne med såkalte rustvorter utvendig. Dette skyldes støpefeil, store temperatursvingninger og kondens. Utvendig rust påvirker vanligvis ikke kvaliteten eller holdbarheten til avløpsrør.

Ved rensing av hele avløpssystemet i eiendommen med PowerClean-metoden, som er høytrykksspyling med rent vann og høyt trykk, blir alle avløpsrør helt rene. Du oppnår samme gjennomstrømningskapasitet som da rørene var nye, og har sannsynligvis forlenget levetiden med flere tiår.


Ring oss i dag og bestill en teknisk undersøkelse av dine avløpsrør eller be om et uforpliktende tilbud på rensing av avløpssystemet. Det lønner seg garantert!