Rensing av avløp, sluk og kloakk i eneboligerTette avløp? Tett sluk? Tett kloakk? Med Power Clean-metoden høytrykksspyler vi hele avløpssystemet i din enebolig. Det vil si alle avløpsstammer og stikkledninger fra kjøkken, bad og vaskerom samt kjellersluk med renseplugger, helt ut til det kommunale hovedavløpet.

I alle avløpsledninger dannes det avleiringer. Det kan dreie seg om kalkstein, urinstein, såpefett eller matfett. Disse avleiringene fører til at gjennomstrømningen i ledningene strupes. Vannet har problemer med å forlate stikkledningen (avløpsrørene mellom kjøkken eller bad og hovedledningen) raskt nok, og dette fører til at vannlåsen i sluk og toalettskåler suges tomme. Dette fører igjen til en lite populær lukt.

De som i slike tilfeller har benyttet seg av kaustisk soda for å forsøke å redde et allerede tilstoppet avløp, vet at det er en kortsiktig løsning. Det tar ikke særlig lang tid før røret må renses på nytt. Med et like nedslående og illeluktende resultat. Dessuten har slike midler skadelig innvirkning på miljø, mennesker og dyr.

Vi kan tilby den raskeste, mest effektive og langsiktige løsningen på dette! Vi høytrykksspyler og renser hele avløpssystemet, dvs. alle avløpsstammer og stikkledninger fra kjøkken, bad og ev. vaskerom samt kjellersluk med renseplugger, helt ut til det kommunale hovedavløpet.

Etter å ha renset avløpssystemet i huset med Power Clean metoden er du sikret et vel fungerende avløpssytem i mange år fremover. Du slipper ubehaget og de ofte svært høye kostnadene ved akutte problemer som ofte inntreffer når det er som mest ubeleilig!


 

Stikkledningen på kjøkkenet spyles fra vannlåsen ut mot avløpsstammen.
Stikkledningen på badet spyles fra rensepluggen i gulvsluket.
Når alle stikkledninger og vertikale avløpsstammer er renset, spyles eiendommens hovedavløp.