Rensing av avløp, sluk og kloakk for borettslag og sameier

Hvor mye bruker dere i året for å rense tette avløp, tette sluk eller tett kloakk? Sannsynligvis unødvendig mye. Når vi har renset hele avløpssystemet med Power Clean-metoden er det problemfritt i mange år. Det vil ta minst 5 år før gjennslammingen av primært stikkledningene fra kjøkken og bad kan forårsake problemer igjen. Dere slipper å bekymre dere for rørsystemet eller større uforutsette kostnader for akutte insatser.

I regneeksempelet nedenfor har vi brukt en eiendom / et borettslag av normalstørrelse:

Hvor mye bruker dere for å løse akutte avløpsproblemer per år?  15.000,-? 20.000,-? 25.000,-? Mer?

I regneeksempelet har vi brukt en eiendom / et borettslag av normalstørrelse: 1 eiendom med 30 leiligheter, ca. 30-50 år gammel. Vår erfaring tilsier at man bruker ca. 15-20.000,- på akutte avløpsproblemer per år på en eiendom som er så gammel som i regneeksempelet, dvs. ca 100.000,- i løpet av 5 år!!!

Spar 1000-vis av kroner med PowerClean-metoden!
Vi renser hele avløpssystemet med Power Clean-metoden og utgår fra at man ikke har problemer de nærmeste 5 årene basert på vår lange erfaring. Dette koster ca. 12.500,- pr. år(ca. 416,- pr. leil/år), når man fordeler kostnaden på 5 år.

Hvor mye har laget spart? Arbeidet har vi gjort gratis!
Antatt årlig akuttkostnad ca 20.000 x 5 år = 100.000
Årlig vedlikeholdskostnad ca. 12.500 x5 år = 62.500
Arbeidet har vi gjort gratis og laget har spart ca. 37.000 i løpet av 5 år!

Ettersom alle eiendommer er forskjellige er dette regneeksempelet basert på ca. priser. Be om et tilbud så vil vi kunne basere eksempelet på faktiske priser.