Tette rør renses med PowerClean-metodenDen beste måten å rengjøre tette rør og avleiringer i avløpsledninger, er høytrykksspyling med rent vann og høyt trykk. Det er også det mest miljøvennlige, da det ikke brukes kjemikalier, pulver eller andre løsemidler for å løse opp tette rør. Dette er også en god grunn til å la profesjonelle ta hånd om tette rør, ettersom løsninger med f.eks. kaustisk soda alltid vil være kortsiktige løsninger. Vil du virkelig bli kvitt tette rør anbefales PowerClean-metoden der vi benytter rent vann under kontrollert høyt trykk for å spyle avløpsstammer, stikkledninger og sluk.

Avløpsstammene spyles med et roterende munnstykke med bakoverrettede stråler og et trykk på 400 kg. Munnstykket arbeider seg oppover i tette rør, som blir helt frie for belegg.
 

Kjøkkenstikkledningen (ledningen fra vask til røropplegg) spyles med et trykk på 250 kg og et fremoverrettet, roterende munnstykke. Munnstykket og slangen føres gjennom vannlåsen og ned gjennom stikkledningen frem til avløpsstammen. Når det når avløpsstammen, starter spylingen ved at slangen arbeider seg bakover. Alt belegg i tette rør pulveriseres og blåses ut i den renspylte avløpsstammen.
Stikkledningen fra sluket spyles med et fremoverrettet, roterende munnstykke med et trykk på 250 kg. Munnstykket og slangen føres fra rensepluggen gjennom vannlåsen og ut mot avløpsstammen. Når det når avløpsstammen, starter spylingen ved at slangen arbeider seg bakover. Alt belegg pulveriseres og blåses ut i den renspylte avløpsstammen.
Etter at stikkledninger og avløpsstammer er spylt, fylles ofte eiendommens hovedledning med belegg fra rengjøringen. I metoden vår inngår det derfor ved behov, en tradisjonell spyling og suging av hovedledningen frem til kommunens ledning.