Tette avløp, sluk eller kloakk...

Tette avløp kan forårsake store ulemper og mye ubehag. Mange velger å gå løs på problemet selv, og da gjerne ved hjelp av kaustisk soda eller lignende. Denne måten å fikse tette avløp på er både lite effektiv, da problemet returnerer ved en senere anledning, og ikke minst er det skadelig for miljøet med slike kjemikalier.

Vi rengjør tette avløp effektivt med PowerClean-metoden!
Det er mange årsaker til tette avløp. I alle avløpsledninger dannes det avleiringer som kalkstein, urinstein, såpefett eller matfett. Disse avleiringene fører til at gjennomstrømningen i ledningene strupes. Vannet har problemer med å forlate stikkledningen (avløpsrørene mellom kjøkken eller bad og hovedledningen) raskt nok, og dette fører til at vannlåsen i sluk og toalettskåler suges tomme. Dette fører igjen til en lite populær lukt.

De som i slike tilfeller har benyttet seg av kaustisk soda for å forsøke å redde tette avløp, vet at det er en kortsiktig løsning. Det tar ikke særlig lang tid før røret må renses på nytt. Med et like nedslående og illeluktende resultat.

Vi kan tilby den raskeste, mest effektive og langsiktige løsningen på tette avløp! Les mer om Power Clean-metoden og hvorfor denne metoden er den absolutt beste til forebygging av tette avløp.

Avløpsstammen spyles fra renseluken opp mot lufteventilen.