Hvordan vi gjør det?

1. Høytrykksspyling

Alle rør renses grundig med varmt/kaldt vann med høyt trykk og regulerbar mengde for å fjerne organisk materiale. Rustutfelling, rustknoller, røtter og fremmedle gemer slipes eller skjæres bort med kjetting dyse før rehabil­iteringsarbeidet starter.

2. Grenfor­sterkning og/eller tilkobling av gren

Tilslutning til stamme og gren utsettes ofte for korrosjon, sprekker og lekkasjer. Med en hatteformet plaststrømpe og tilsvar­ende metode som nevnt over forsterker og for segler vi tilslutningene. Egne fresehoder med videokamera sørger for korrekt ut fresing og sliping av overganger mellom gren og stamme.

3. Rørinnforing med strømpe

Vi benytter denne metoden for å bygge opp et nytt rør inne i eksisterende rør. En myk og fleksibel filtstrømpe med et vann og lufttett belegg, “skytes” inn i rørene etter å ha vært satt under vakuum og fylt med silikat eller epoxy. Blandingen herder under trykk eller ved bruk av varme og danner et nytt selvbærende rør inne i det eksisterende røret.

4. Forut­setninger for rørfornying

Rørenes beliggenhet, materialkvalitet, beskaffenhet og skadetype er avgjørende for om man kan utføre rørfornying direkte. Det er tilfeller hvor graving er eneste alternativ, eller en kombinasjon av graving, bygningsmessig inngrep og rørfornying er nødvendig.

5. Rør­inspeksjon

Det gjennomføres alltid en rørin­speksjon med kamera og rapport før rørfornying iverksettes. Dette sikrer riktig innmåling av lengder og gir operatørene et riktig bilde av anleggets tilstand. En utførlig prosjektrapport og kopi av film før og etter rørfornying samt dokumentasjon for drift og overleveres kunden.


Klikk her for å lese vår brosjyre