Vedlikeholdsspyling og rørfornying

Innvendig rørfornying med strømpe.

Vi benytter eksisterende rør som form for å legge inn nye avløpsrør med høy kvalitet og lang levetid.
Ett avløpsproblem i form av lekkasjer fra eldre gjennom-rustede eller sprukne rør og utette skjøter kan få store økonomiske konsekvenser. Det er liten trøst i at forsikringen sannsynligvis dekker kostnadene når boligen må fraflyttes i lange perioder grunnet omfattende sanerings- og utskiftingsarbeider. Vi utfører rørinspeksjon, grundig rengjøring og rørfornying.

Arbeidet utføres med minimale inngrep og forstyrrelser og beboere kan bo i leilighetene i arbeidsperioden.

Noen ord og begreper:

Overvann – tilsig til takrenner og gatesluk fra regn og snø.

Spillvann – Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom o.l.

Stamme – Vertikalt rør som tilknytter sideledning fra hver enkelt boenhet.

Gren – Horisontalt rør som er forbundet til stamme. Kalles også sideledning.

Uttrekk/bunnledning – Røret som knytter sammen stammene med det kommunale ledningsnettet.

Fleksibel strømpe – Filtstrømpe mettet med silikat eller epoxy som innstalleres. Holdbarheten til svarer nyinstallasjon. Kalles også strømpe.

Stammerenovering – Strømping av spillvannsledninger ned til bend for bunnledning. Kalles også innforing.

Stammebytte – De ”gamle” rørene rives ut og erstattes med nye. Renovering av rommets overflate og tetteskikt/membran er nødvendig.

Miljø

Vi arbeider målrettet for et godt arbeidsmiljø for å skåne våre ansatte og miljøet for unødvendig utslipp av alle typer forurensning. Vi benytter kun godkjente produkter i vår produksjon. Vårt fokus er rettet mot gjenbruk og legger stor vekt på riktig håndtering og sikker deponering av produk sjonsrelatert avfall.

Ferdig strømpefornyet:

Ferdig herdet strømpe med silikat som danner ett helt nytt glatt og slitesterkt selvbærende tett rør med 3 mm veggtykkelse.

Avløpsrørenes kvalitet og alder avgjør sammen med ytre påvirkning rørenes leve tid.

Rustdannelse/korrosjon i støpejernsrør er normalt. Dessverre kan gjennomrusting være et faktum allerede etter 20­ - 30% av forventet alder. Det er nå også påvist gjennomrusting og sprekkdannelser i ”yngre” og nyere materialkvaliteter.

Betongrør forvitrer, dette vil si at bindemiddelet går i oppløsning og grus/sten blir igjen. Normale observasjoner er at det oppstår sprekker/hull og at rørskjøter går fra hverandre. I bunnledninger observeres også rotsprengning og ras/inntrengning av omkringliggende fyllmasse.

Klikk her for å lese vår brosjyre.